News Details

35x72x15 bearing table

PDF
Our cpmpany offers different 35x72x15 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 35x72x15 bearing

35TAB07U/GMP4 - Precision Angular Contact Ball Bearing35TAB07U/GMP4 - Precision Angular Contact Ball Bearing - Single Universal - 60° - (35x72x15). SUPER PRECISION ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS 

Buy 35TAC72BSUC10PN7B NSK Ballscrew BearingNSK® 35TAC72CSUHPN7C Bearing (Replaces 35TAC72BSUC10PN7B) to axial runout class 2=P2) 60 degree contact angle; 35x72x15 mm or 1.37 x 2.83 x HXB BS35M72 35x72x15 BearingHXB BS35M72 35x72x15 Bearing. Description; Specification; Reviews (0). Rolling bearings use rolling elements to maintain the separation between moving 

@@@@@@@@
RdQbesTB
RA014RRB - - - - - - - -
ER39 - - - - - - - -
YCJM2 - - - - - - - -
GRA102RRB - - - - - - - -
SDAF 22234 - - - - - - - 1.378 Inch | 35 Mill
GYA103RRB - - - - - - - -
9108PP - - - - - - - -
K 81216 TN - - - - - - 19.84 mm19.58 mm
YAT 206-102 - - - - - - - -
7232 BCBM - 8mm - - - - - 5mm
6014 M/C3 - - - 50 mm15.0 mm - - -
7204 CDGA/P4A - - - - - - - 87.3 mm
22312 EK/C3 - - - - - - - -
YAT 207 - 19.05 mm - - - - - 34 mm
6320 M/C3 - 190mm - - - - - 104mm
7205 BEGAY - 240mm - - - - - 160mm
22322 E/C3 - 2.5000 in - - - - - -
7308 BE-2RZP/GWF - 40 mm - - - - - -
2207 E-2RS1KTN9 - 15mm - - - - - 19mm
SYNT 50 FTS - 40 mm - - - - - 49.2 mm
29430 E - - - - - - - 25mm
3205 A-2Z/C3 - 12mm - - - - - 10mm
GEZ 500 ES - - - - - - - -
YAT 204 - - - - - - - -
6313-2RS1/C3 - - - - - - - -
UCF215-300D1 - 2.688 Inch | 68.275 - - - - - -
22310CD1 - - - - - - - -
7002A - - - - - - - -
NU1014M - - - - - - - 77.8 mm
17TAC47BSUC10PN7B - - - - - - - -
22326CAME4C3 - 45 mm - - 22 mm - - -
6200Z - 30.16 mm - - 20 mm - - -
6003DU - - - - - - - -
608DD1MC3E - - - - - - - -
6304DDUC3 - - - - - - - -
07196 - 25 mm - - - - - 20 mm
3210-B-2RSR-TVH - 120.000 mm - - - - - 28.00 mm
6213-Z-C3 - - - - - - - -
23340-A-MA-T41A - 85.000 mm - - - - - 18.00 mm
6211-2Z - 180.000 mm - - - - - 46.00 mm
22213-E1-K-C3 - 105.000 mm - - - - - 36.00 mm
61900-2Z - 120 mm - - - - - 46 mm
53330-MP - 40.000 mm - - - - - 36.50 mm
22264-K-MB - - - - - - - -
22340-K-MB - - - - - - - -
604-2Z - - - - - - - -
6014-2RSR - 25.000 mm - - - - - 25.40 mm
QJ310-MPA - - - - - 18 mm8 mm -
6316-2Z - 6.0000 in - - - - - -
NU256-E-TB-M1 - 60.000 mm - - - - - 13.00 mm
22328-E1-K-T41A - - - - - - - -
6254.801 in - 0.115 in - - - 0.390 in6.188 in
NUP2214-E-TVP2 - - - - - - - -
2209-K-2RS-TVH-C3 - - - - - - - -
51106 - - - - - - - -
230/560-B-MB - - - - - - - -
627 - - - - - - - -
6202-Z - - - - - - - -
N217-E-TVP2 - - - - - - - -
6210-2RSR-C3 - - - - - - - -
511/500-MP - 25.000 mm - - - - - 21.00 mm
23132-E1A-K-M - 150 mm - - - - - 56 mm
22238-MB - 100.000 mm - - - - - 47.00 mm
16006 - - - - - - - -
23284-B-K-MB - - - - - - - -
6302 - 60.000 mm - - - - - 36.50 mm
DG4V 3S 0C M U H5 60 - 65 mm - - - - 41 mm41 mm
RNAO-15 X 23 X 13 - 460 mm - - - - - 296 mm
NH-416 M - - - - - - - 195 mm
ZKLN-3572-2RS - 70 mm - - - - - 10 mm
ZKLN-3572-2RS - 70 mm - - - - - 10 mm
RNAO-15 X 23 X 13 - 460 mm - - - - - 296 mm
NH-416 M - - - - - - - 195 mm
KC-70 CPO - 200 mm - - - - - 98 mm
61920 M - 9 mm - - - - - -
2308E-2RS - 50 mm - - - - - -
NU-310E C/3 - 110 mm - - - - - -
SI-60 ES - - - - - - - 63.5 mm
MS-15-AC D - - - - - - - 52 mm
NUP-317 - 2 mm - - - - - -
NUP-2318E - - - - - - - 31 mm
KD-120 ARO - - - - - - - 310 mm
1322-K - 95 mm - - - - - 67 mm
6018-ZZ - 120 mm - - - - - 20 mm
627-ZZ - 85 mm - - - - - -

35TAB07U P4 Nachi Bearing 35x72x15 Japan ABEC-7 Ball35TAB07U P4 Nachi Ball Screw Support BearingUniversal Ground Type35mm x 72mm x 15mmMade in Japan 35TAB07U P4 Nachi Ball Screw Support Bearing 

BSB035072DUHP3 - Precision Angular Contact - 35x72x15BSB035072DUHP3 - Precision Angular Contact - 35x72x15. This BSB035072DUHP3 bearing is a ballscrew support bearing with a heavy preload, this bearing Deep groove ball bearing SC07A87CS32PX11-NTNDeep groove ball bearing SC07A87CS32PX11-NTN - 35x72x15 mm. SC07A87CS32PX11-NTN - 35x72x15 mm. Reference : SC07A87CS32PX11-NTN

@@@@@@@@
KOYOINASKFFYHNSK
UEHPL205-16MZ20CEWVPLB-232UCFB208B/VEX257CE1DDLL521914-2
KHPFL207-23SFB1100NEX3UGAO312-3961818/W64F3MMV9111WICRDUM
CUCT204CVER-239BNFL6-20MZ2CBB/EX1507CE3UMLM742745-902A2
UK305+HE2305VF4B-323UCNTPL205-16MZ2CWW 6005-2Z/R79923064KYMBW507C08C3
BFPL6-18MZ2CEWSFC1000EX 2 3/16UEP204-12FS1926RDS-BKE 72MM201WICRDULC4
MUCTB210-32TCSLE-112UCTB203NPMZ2102KSZZG07204-3
UGF315SPB1100NEX 3 1/2KHRRCSM206-18NNU 4930 B/SPC3W33369S-902A1
UCMFB208-24MZ20RFSFB1000E3CX 1 1/4UCST205-14C71909 ACD/P4ATT2MMVC9306HXCRDUL
UCFT207-22CEVPB-227 AHUCF211-32C4HR57006 CD/P4ADGBLT20395LB-902A5
UCLP205-14NPMZ2CTBS-Z223 NGFUCECH201-8NPMZ27020 ACE/P4AQBCA52400-902B4
UCPPL201-8MZ20RFCWSFB1000NECX 3 15/16UCMF207-23MZ2RF61805/MTF6VS0722MMVC9303HXVVDULFS934
MUCPPL202WVTWE-128UCF210-31TCMZ2E2.6302-2Z/C3LM603012-2
UCP215-48SFC1100EX 1 15/16UEFK210NPM241513XD-2HM261049TD-903B3
MUCECH205-16NPSFC1100EX 2 11/16MUCNTPL207-23WMSE415BRHSATLLSE400BRHFATL
UKFS320+H2320VPLS-235 AHBPPL8-24MZ2CEB22332YMW47W22C4MLCH71916CVDUJ74S
UCWTPL207-22WSFC1000EX 3 11/16MUCFBL206-19CEW81630-50000/81962-500006208HVZZ
UK211+HA2311FBE920X 2 1/4UEMT207-20MZ20RF46780-902A771918HVURJ74
UCP201-8FSVTBB-218UCNST202-10C4HR232MMV9114WI DUL3313
VF2S-228PBE920FX 2 3/4MUCTBL203B2MM208WI TUM7216HG1Q25J74
VPLE-219VF2S-235BPP6-19393A-27022CVDBJ84D
VPLE-224SFB1000NEX 1 7/16UEFT210-31LL244549-36303LLU/9B
VF4S-327VF2S-3286203-2Z/C4VA21017311WNSUC1R8LUZC2
VPB-215VFCS-2195209MFF2MMC201WI QUH2201C3
VF4S-108LSM70BRHSATL6013 2ZJEM452212TS2-3A-6202X45T2X4CS22-4
SFB1000EX 2 15/162MM9305WI QUM6309/C4VC4863MMV9312HX DULMLE71901HVUJ74S
VPLS-232S AH2MMVC9111HXVVDULFS6377020 CD/P4AQBCBJM716649-A0000/JM716610-A00006020ZZP5
VTWE-228MSM130BRHFATLNU 2316 ECML/C33MM9102WI TULW5308SZNR
FBE920X 2 15/16H916610-26205-2RSH/VL256W64F26880-323948D1C3
SSF3TS-118JL725346-26302-2RSH/C3HT2232212 90KA1UELP318-307D1
VFCS-236L217849-900656316 MA/C3B203MMVC9300HX SUMTMB217ZZ
VS-Z22427684-50030/27620B-500007220 CD/P4ADGA220RU03R36203ZZ/15.875C3/#02
SFC1100EX 3 3/16RAO2 7/167015 ACD/HCP4ADBBRCJT1 1/85307W
VER-220LM272249-2FPCC 500Feb-25NU206EG15
VF2S-119LSM110BRHSATL6312/VW53867390-902B6TS3-6315V5
SPB1000FNECX 4 15/1617118-50000/17244B-500007020 CDGA/VQ253MM12BS32 QUH6203LLHA-YRCS08-2V313
SFC1100ECX42MMV9318HX DUM7201 CD/P4ADGCHT214134D-26211LLUNR/L627
VPE-1236536V-27206 CD/P4ADBB78250AC-27905CG/GNP4
PBE920FX 2 11/16NJ1044MAC4SYH 2.7/16 PF/AHHM926749-90043DF0654LLUC4
SFB1000NECX 3 1/274550-902303304 A-2RS1/MT33207KLLC46308ZZC3/L049
VF2S-1143MM9102WI TUH6208-Z/C474550-90266EC-6306ZZC3/5K
VPB-3243MMV9300HXVVSULFS637324R-BKEM959442-900157014HVDUJ94
VF4S-239T511-903A2310 NAR/C3L3MMVC9116HXVVDUMFS637LM742745
SFC1100NECX 1 15/1614137A-50000/14277-500006208 RSJEM438-90022UCS209-112LD1NR
SFB1100EX 2 15/162MMV9110HXVVDUHFS93471924 ACD/P4ADGAMM60BS120 DUH7009HVUJ72
SSF3S-11614138A-900447017 CDGB/P4AMar-8071917HVTUJ84
STBS-S216HM127446-901067214 CD/HCP4ADBC234213CD-26020LLBC3/9B
SPB1000EX 1 7/162MMC9126WI QUMB/VEX257CE1UL3878A-2A-UC206-101D1
SPB1100ECX 2 7/16LM236749-26334 M/C4H3MMVC9104HXVVDUMFS93471901HVDUJ84
VF2S-12816582-50000/16522-50000SYR 1.11/16 NH-1182MM206WICR22234BKD1
VER-2172MMV9100HXVVSUMFS9347319PDU-BRZ07100-50000/07204-50000R6ZZ/1E
SFC1000NEX 1 7/16JM736149-90K02NJ 2317 ECML/C3T251W-904A26207NEE
VE-132YCJT1 3/16 SGT71911 CD/P4ADBB3MMV9310WI DUM1215KJ
VPB-335LSM160ABRCTB012ZMYCJ1 1/4 SGTAELFD207-104
VF4E-222JM720249-3NU 312 ECJ/C32MMC9126WI SUH23026CDE4C3
CF2S-S220533X-2SAF 22517/C314276D-2C-UCP210D1
VPLS-120SEE113091-902A32220 M/C4LSE208BXHDFATL2TS3-6204LLUA1N#01
SSF3S-120208107KSZZGNP484279-27018HVUJ74
VF4B-335LSM60BRHSAFQATL7018 CDGA/P4AHM266449TD-26222ZZC3
VF4S-224 NKH239649-900787013 ACDGB/P4A153102-2UC211-200D1
SPB1000EX 2 11/16A4050-3NJ 326 ECJ/C3VAK1 1/46301EEC3
VF3S-115MHM265049TD-90067311RDU-BKE 3306KDD Z6 FS500007206HG1DUJ74
VPS-110M274149TD-30130/M274110-30000206SF02420A-2NU304EG1C3
SPB1100NEX 1 15/16LSA1 15/16B/EX207CE3DUM71432-9002771903HVQ16J84D
VPLS-112MUCWTPL207-22B71909 CD/P4ADGBLSE303BRHSAFQBATL6212ZZP5
VPLB-232BFPL6-19MZ2CWFPCA 60022220KYMW33C37021CVDUJ74D
SFB1100NEX3MUCFBL201-8B5309 E/W64L521914-25306WSC3
VER-239UCFB2087009 CD/HCP4ADGA3MMV9111WICRDUM7211HG1Q16J84
VF4B-323UGAO312-3971804 ACD/P4DGBLM742745-902A2UCPX12-207D1
SFC1000EX 2 3/16BNFL6-20MZ2CB16026/W6423064KYMBW507C08C323240BKC3
SLE-112UCNTPL205-16MZ2CWFPXA 4042MM201WICRDULC4C-UCP213D1
SPB1100NEX 3 1/2UEP204-12FS6216 2ZNRJEM07204-32205KEEG15
SFB1000E3CX 1 1/4UCTB203NPMZ2W 6006-2RS1/VT378369S-902A123238BC3
VPB-227 AHKHRRCSM206-18B/VEX257CE1DDL2MMVC9306HXCRDULW307FFA3
CTBS-Z223 NGFUCST205-14C61818/W64F395LB-902A5A-UC205-015D1